โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก       
 

....ร้อยดวงใจบริการ ด้วยมาตรฐาน และจริยธรรม...                              ....เหล่าทหารแพทย์  อนุรักษ์กำลังรบ  และครอบครัว....                        ....กองทัพบก  เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน....

พันเอก สุรเกียรติ  โรจน์สุริยาวงศ์

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

 

  หน่วยงานภายใน  

 คณะผู้บริหาร


 กองบังคับการ
 แผนกพยาบาล
 แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก
 แผนกตรวจโรคผู้ป่วยใน
 แผนกพยาธิ
 แผนกรังสีกรรม
 แผนกทันตกรรม

 แผนกเภสัชกรรม
 แผนกทะเบียนการแพทย์
 งานหลักประกันสุขภาพ
 งานเก็บเงินรายได้
 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 แผนกสูตินรี
 ห้องผ่าตัด
 แผนก....

 แผนกส่งกำลังและบริการ
 แผนกพลาธิการ
 เวชกรรมป้องกัน
 หมวดพลเสนารักษ์
 ศูยน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

    ส.ค.2554

    พ.ค.2556

    ก.ย.2556

    พ.ย.2556

Google

Bookmark and Share

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ได้รับรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2557

       รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ได้รับรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2557 ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับ ดี "กระบวนงาน โครงการจัดทัพปราบไข้เลือดออก"...

รายละเอียดโครงการ

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย  
| ข่าวกิจกรรมหน่วย   

โครงการจัดทัพปราบไข้เลือดออก

 

       โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เป็นโรงพยาบาลกองทัพบกส่วนภูมิภาคขนาด 60 เตียง    มีภารกิจหลักคือ ตอบสนองนโยบายกองทัพบกและกรมแพทย์ทหารบก และให้บริการด้านสุขภาพแก่กำลังพลและครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบโดยความร่วมมือจากภาคเครือข่าย เช่น หน่วยทหาร ชมรมแม่บ้านทหารบก แกนนำสุขภาพในพื้นที่..(อ่านต่อ)..

โหลดจุลสาร Thepsatri Time


    สวัสดีครับท่านผู้อ่าน จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของโรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร และเป็นฉบับแรกของการเป็น บก.จุลสารของผม วัตถุประสงค์ในการจัดทำ....(อ่านต่อ)...

   
 
VDO 

เส้นทางสู่รางวัลกพร 


 

 

 

 

รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรซ้อมแแผนเผชิญเหตุร่วมกับพัน.สร.5

 

 

 

 

 

รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรซ้อมแแผนเผชิญเหตุร่วมกับพัน.สร.5

 

 

 

 

 

 

รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรซ้อมแแผนเผชิญเหตุร่วมกับพัน.สร.5

 

 

  

ลิงค์

 ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง

 ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
 ตรวจสอบสิทธิข้าราชการ

 

ลิงค์

>> กระทรวงกลาโหม
>> กองทัพบก
>> กรมแพทย์ทหารบก
>> วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
>> วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
>> โรงเรียนเสนารักษ์ พบ.
>> ศูนย์การจัดการองค์ความรู้กองทัพบก
>> กรมบัญชีกลาง

 

ลิงค์

>> กองทัพภาคที่ ๔
>>  มทบ.๔๑
>> กองกำลังพล ทภ.๔
>> จทบ.ท.ส.
>> ศูนย์การเรียนรู้ จทบ.ท.ส.
>> กองพลทหารราบที่๕
>> กองบัญชาการช่วยรบที่๔
>> กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

 

ลิงค์

>> รพ.ค่ายวชิราวุธ
>> รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 
>> รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
>> รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 
>> รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 
>> ศูนย์การเรียนรู้ รพ.ค่ายเทพฯ
>>
>> 

 

Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  23,253
Today:  2
PageView/Month:  283

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com